djiphantom2


Gidd Media AS er et av svært få selskaper i fylket som har tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere RPAS (eller drone på folkemunne) i Norge. Med rettningslinjene fra luftfartstilsynet har vi utarbeidet en operasjonsmanual med retningslinjer og prosedyrer for trygg flyvning. Vi er også medlem i UAS Norway som siden 2008 har vært den nasjonale RPAS-organisasjonen i Norge. UAS Norway representerer det norske RPAS-miljøet og fremmer RPAS-politikk i tråd med norsk RPAS-industri og -operatører.skurtresker
Vi ser på luftbilder som nok et godt verktøy for historiefortelling. Ofte kan det være så enkelt som å bare komme seg noen få meter opp i luften for å få ett nytt perspektiv.
maksimalhøydeFor operasjonsmanualen designet vi noen illustrasjoner som understreker noen av reglene for trygg flyvning. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter, og ettersom at helikoptere og fly skal fly minimum 1000 fot (300 m) over tettbebyggelse og folkeansamlinger, og minimum 500 fot (150 m) utenom, unntatt under avgang og landing, har man en grei margin.

sikkerhetsavstand
Illustrasjonen til høyre viser rettningslinjene i forhold til andre mennesker i området. Vi flyr kun over andre mennesker når de har gitt godkjenning og er informert om situasjonen.

jægtvolden fjordhotell
VLOS_visual line of sight

Den tredje illustrasjonen viser til at vi alltid skal fly etter VLOS-prinsippet (Visual line of sight). Dette vil si at vi til en hver tid skal ha visuell kontakt med fartøyet. Det gjør vi ved å alltid være to tilstede under flyving, en som følger med på monitoren for å få de beste bildene og en som holder øye med fartøyet og sikrer at alle retningslinjer blir overholdt.


Gidd Media leverer produksjoner som drar nytte av denne relativt nye teknologien. I kombinasjon med våre andre tjenester; film, animasjon og grafisk design skaper vi historier som er fengende og flotte å se på, både fra bakken og fra luften.