Vi har gjort litt research på 3D-visualisering av hus. I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i et bilde av en tomt som var klargjort for bygging. Huset er modellert med utgangspunkt i en enkel CAD-modell. Modellen er teksturert og lyssatt i Maya og rendret i Arnold. Den endelige renderen ble så redigert inn i bilde med Photoshop.

Vi kan sette opp fotorealistiske visualiseringer av boligprosjekter med utgangspunkt i arkitekturtegning eller CAD-modell.

hus_ferdig

hus_tomt

Orginal foto av tomt: Niklas Barsk